Metoda

Strategia inwestycyjna

Ideą mojego podejścia jest zastąpienie analiz technicznej i fundamentalnej własnymi Wskaźnikami Trendu, tworzącymi długoterminowy systemem transakcyjny. Jego podstawowe cechy to:

  • śledzenie tylko głównych indeksów (i kontraktów na nie),
  • mała ilość transakcji (sygnały hossa/bessa, rolowanie kontraktów),
  • niewielka ilość poświęcanego czasu,
  • natychmiastowy (bieżący) gotówkowy efekt.

Inwestuję w indeksy Wig20 oraz mWig40 poprzez kontrakty terminowe log/short. Wiąże się z tym dodatkowe ryzyko bazy oraz dźwigni. Do analiz korzystam z programu Amibroker.

Wskaźniki Trendu

Analiza techniczna/fundamentalna pojedynczych spółek stanowi dla mnie (czasochłonne) wdawanie się w szum, natomiast celem Wskaźników Trendu jest ujęcie dużych części rynku reprezentowanych przez indeksy, gdzie szum pozostaje tłem, z którego można wyłonić główne trendy (hossa/bessa). Takie przyjąłem tutaj założenie. Ceny pojedynczych spółek mogą podlegać błądzeniu przypadkowemu (random walk), natomiast indeksy z ich składnikami odzwierciedlają już ściślej stan gospodarki i przepływów finansowych, co już tak chaotyczne nie jest, ponieważ model konsumpcji, procesy wytwarzania i finansowania są powiązane i sprzężone w czasie.

Do konstrukcji Wskaźników Trendu (szerokości rynku) wykorzystuję notowania spółek oraz indeksów. Ich trendom przypisuję wartości liczbowe, by po ich „obróbce” uzyskać pożądane wskaźniki. Stanowią one filtr do gry na wzrosty lub spadki, rozstrzygając czy mamy hossę, czy bessę na danym rynku.  Poniżej wykres mWig40 oraz przykładowe dwa wskaźniki stanowiące o rozgraniczeniu na hossę/bessę.

mWig40

W moich wpisach będą to wskaźniki dla indeksów mWig40 oraz Wig20, jakich używam do długoterminowej gry na wzrosty i spadki. Dla pełnego obrazu sytuacji analogiczny wskaźnik będzie liczony także dla indeksu sWig80. Wykorzystywanie przynajmniej dwóch indeksów uważam za niezbędne minimum. Nie w pełni skorelowane, mogą dawać przeciwne sygnały zapewniając znoszenie się inwestycji w niejednoznacznych warunkach.

Poniżej efekt symulacji gry na wzrosty i spadki dla portfela składającego się po połowie z indeksów mWIG40 oraz Wig20, wraz z wykresem indeksu WIG. Podstawą do inwestycji są wyłącznie sygnały Wskaźników Trendu.

w40w20-lev1

Linia kapitału jest dość stabilna, roczna stopa zwrotu przekracza 15% (bez lewara), maksymalne obsunięcie kapitału wyniosło aż 25%, choć maksymalny spadek poniżej poziomu otwarcia (zmiany) pozycji wyniósł 10%. Podążanie taką linią kapitału nie wymaga  wyboru spółek i nie jest czasochłonne, a wyniki wyglądają obiecująco.

Biorąc pod uwagę szacowane obniżki kapitału o 25% oraz 8% depozytu (bez jego naruszania), maksymalna dźwignia przy wartości szczytowej linii kapitału nie powinna przekraczać poziomu 2.85. Jednak taka obniżka po jej zaistnieniu zwiększyłaby ten poziom dźwigni aż do 7.5 lub 12.5 (chybiony short). Natomiast przy wyjściowej dźwigni na poziomie 2, obniżka kapitału o 25% spowoduje jej wzrost do poziomu 3 lub 5. Należy zatem kontrolować poziom dźwigni, który powinien być dostosowany do rynkowych wahań i preferencji inwestora.

Informacja o stanie koniunktury na indeksach oraz wskazania dla portfela będą na bieżąco (po sesji) podawane w pasku bocznym. Szczegóły na stronie „Portfel”.

Reklamy