Portfel

Poniższa (cykliczna) inwestycja ma charakter eksperymentalny, a jej podstawy zostały opisane na stronie „Strategia”. Skład portfela zależy od (dogodnej) dostępności do poszczególnych instrumentów notowanych na naszej giełdzie oraz na rynku forex poprzez krajowe domy maklerskie oraz wskazań testów strategii. Do transakcji będzie wykorzystywana cykliczność krótko/średnioterminowa (2 tygodnie- 4 miesiące), z cotygodniową reoptymalizacją, dostosowując się do nowych przebiegów cykli. Skutkiem reoptymalizacji może być warunkowe otwieranie pozycji, jeśli bieżąca cena będzie nie wyższa, niż ta z hipotetycznego otwarcia znanego po czasie, natomiast zamykanie stratnych pozycji będzie uzależnione od nowych wskazań (czasu do ponownego otwarcia) oraz od czasu do zamknięcia przy dotychczasowych ustawieniach i skutków finansowych danej pozycji dla całego portfela. Inwestycje (long) będą dokonywane poprzez ETF’y, certyfikaty (faktor) lub kontrakty CFD, a jedynie w przypadku walut wykorzystywanych do hedge’a będą wykorzystywane kontrakty terminowe GPW. Portfel będzie posiadał cykliczną ekspozycję na następujące walory: Wig20, mWig40, DAX, UK100, S&P500, Nasdaq100, Nikkei225, HANG SENG 45, ropa, gaz, miedź, złoto, srebro, platyna, pallad, cukier, kakao, kawa, soja, kukurydza, pszenica, bawełna, USDIndex, FTNOTE10 oraz index zmienności FEUVOL.(zabezpieczająco), gdzie część składników będzie lewarowana, tak by lewar na poziomie portfela wynosił ok. 1,5. Pośrednia ekspozycja walutowa w USD (posiłkowo też dla Nikkei) będzie niwelowana (z niedowagą) poprzez kontrakty walutowe, natomiast pozycja walutowa w EUR nie będzie korygowana. Udziały poszczególnych elementów portfela będą zbliżone. Stałym, (biernym) składnikiem będzie też gotówka zabezpieczająca wahania stanu depozytu dla kontraktów CFD oraz walutowych futures.

Ostatnio założyłem rachunek w krajowym biurze maklerskim oferującym dostęp do rynku forex, ponieważ atrakcyjność certyfikatów inwestycyjnych RCB, z których teraz korzystam, jest jednak w pewnych przypadkach wątpliwa. Umożliwi mi to zawieranie transakcji na kontraktach CFD dla szerszej liczby instrumentów, ze znacznie mniejszym spread’em, a brak punktów swap’owych dla wielu instrumentów (surowców) daje możliwość trzymania pozycji przez wiele tygodni. Oczywiście realna dźwignia nie będzie przekraczać 1.5-2.0 i zobaczę stopniowo jak się taka formuła sprawdzi w praktyce.

Poniżej aktualny stan portfela na 18-04-2021, w nawiasie [ ] planowane zmiany na bieżący tydzień (19-23 kwietnia).

Pozycje na instrumentach poprzez GPW : (s-sprzedane, K-kupione, k nz-pozycja niezajęta)

 • Pozycja na BETAW20LV: s
 • Pozycja na BETAM40TR: s
 • Pozycja na ETFDAX: s
 • Pozycja na ETFSP500: K
 • Pozycja na BETANDXPL: K
 • Pozycja na RCNIKAOPEN: K
 • Pozycja na RCFL2SILVE: s
 • Pozycja na RCFL2PALL1: s [K w piątek]

Pozycje na instrumentach (CFD) poprzez Forex :

 • Pozycja na FGB100. k nz
 • Pozycja na FHK45. s
 • Pozycja na FOIL. s
 • Pozycja na FNATGAS. s
 • Pozycja na FCOPPER. s [K w środę]
 • Pozycja na FGOLD. k nz
 • Pozycja na PLATINUM. s [K w piątek]
 • Pozycja na FSUGAR. s [K w czwartek]
 • Pozycja na FCOFFEE. K
 • Pozycja na FCOCOA. s K
 • Pozycja na FCORN. k nz
 • Pozycja na FSOYBEAN. s [K w piątek]
 • Pozycja na FWHEAT. K
 • Pozycja na FCOTTON. K
 • Pozycja na FEUVOL. K
 • Pozycja na FTNOTE10. K
 • Pozycja na FUSD. k nz

————————————————————————————————————————————————————–

Indeks składników oraz modelowa (na instrumentach bazowych, równe udziały) ścieżka wzrostu wartości portfela, bez dźwigni, na 03-04-2021 (następna aktualizacja 2 maja), po reoptymalizacji. Linię kapitału portfela należy traktować jako reoptymalizowany index strategii, czyli jej górny pułap możliwości.


Poniżej weryfikacja powyższej strategii realizowanej w rzeczywistości, uwzględniająca koszty transakcyjne, spread animatora, wszystkie koszty rachunku inwestycyjnego, zmiany składu portfela, obsunięcia kapitału oraz błędne wskazania sygnałów transakcyjnych, czego zwykle nie widać na powyższej linii kapitału ze względu na cotygodniowe (weekend’owe) reoptymalizacje.

Stan wartości portfela na początku 2020 roku : 27.000

Wartość portfela na koniec miesiąca:

-styczeń:    26.342    (przy lewarze składników portfela x3)

-luty:          25.277   (okresowa reoptymalizacja dla Wig20 oraz złota i ropy)

-marzec:    24.180    (reoptymalizacja dla indeksu Dax <masakra> oraz miedzi<masakra> i walut). Od 21 marca reoptymalizacja ma charakter cotygodniowy (weekend’owy).

-kwiecień:  25.016  (masakra na ropie, ale generalnie jak na dźwignię składników x3 nie jest najgorzej)

-maj :         25.324   (zmiana profilu portfela na mniejszą zmienność, tj. x2 zamiast x3, odwzorowanie instrumentów bazowych poprzez certyfikaty faktor z wysoką dźwignią jest zbyt niekorzystne przy dużej zmienności)

-czerwiec:  26.325 (jest stabilnie, żadnej masakry, choć podrosło na mniejszej dźwigni, dodałem też możliwość inwestowania w pallad, kukurydzę i pszenicę)

-lipiec:       26.989 ( ropa lekko opadła, złoto podrosło, a zysk poprzez certyfikaty wynika głównie z zabezpieczającego short’a na dolarze, niezajęte pozycje na kukurydzy i pszenicy nie dałyby zarobić, wpływ tej inwestycji z hedge’m na dolarze byłby tu neutralny, ponadto do portfela doszedł cukier)

-sierpień:   27.169 (mało zmian, stabilnie, wzrost miedzi przy spadku dolara, poszerzenie experymentu o zabezpieczenie portfela opcjami sprzedaży na Wig20)

-wrzesień:    26.930 (odbicie na surowcach rolnych, wzrost i spadek na miedzi i palladzie, później spadki zwłaszcza na indeksach przy wzroście na walutach, ale bez masakry, nawet odbicie na sam koniec miesiąca)

-październik: 27.487 (covid powraca, ale bez dużej masakry na aktywach i choć indeksy giełdowe ucierpiały, to sprawdza się zabezpieczenie opcją sprzedaży na Wig20, poza tym spadł pallad ale wzrósł cukier przy umiarkowanych wzrostach walut)

-listopad:        28.210 (masakra wisi w powietrzu, dodaję możliwość inwestycji w gaz, platynę oraz soję, po spadkach Biden’owo-szczepionkowe wzrosty, do sfery możliwości doszedł jeszcze Nikkei225, generalnie wzrosty na GPW no i posypały się opcje sprzedaży, choć jako stabilizator zadziałały dobrze, dodaję też do możliwości inwestycyjnych olej napędowy [gasoil] oraz kawę , kakao i Nasdaq)

-grudzień:      28.554 (dodaję jeszcze BETAM40TR, takim sposobem ilość składników portfela dobiła do „oczka” i jest to wystarczająca dywersyfikacja, pozwalająca też płynnie realizować się przyjętej strategii, która na obecną chwilę wydaję się całkiem obiecująca, covid też wydaje się już nieco wyblakłą zmorą, natomiast akcje i surowce mają się dobrze, mimo dużej liczby składników dodaję jeszcze srebro z celowo innym okresem cyklu ze względu na silną korelację ze złotem, a experymentalny portfel będzie kontynuowany w kolejnym roku)

Stan wartości portfela na początku 2021 roku : 50.200

Licznik zamkniętych pozycji : styczeń {BETAM40TR +4,4%, RCLOILAOPEN +24,3%}, luty {RCFL2GOLD – 14%}, marzec {RCFL2SUGA2 +7,9%, RCWHTAOPEN1 -0.7%}, kwiecień {BETAW20LV -1,1%, BETAM40TR -0,3%, RCFL2PALL1 +22,1%, RCFL2PLAT1 -0,5%, RCFL2SILVE -9,2%, ETFDAX +9.5%, RCLNAGOPEN -5,1%}

Wartość portfela na koniec miesiąca:

-styczeń:  49.816 (początek roku wzrostowy, później przecena metali, odbicie na srebrze, wyraźny spadek palladu i spadki na giełdach akcji pod koniec miesiąca)

-luty:       50.400  (silny wzrost srebra, po czym jeszcze silniejszy jego spadek razem ze złotem, później odbicie, także na indexach akcji, końcówka miesiąca na rynkach jednak spadkowa)

-marzec:  50.355  (rezygnacja z „pro-ciągłego” zabezpieczania portfela opcjami sprzedaży na Wig20 ze względu na nikły efekt wygładzania wahań dla całego portfela, ponadto rezygnuję z wielu instrumentów (surowców rolnych/soft) poprzez certyfikaty RCB, na rzecz CFD w ramach rachunku forex, gdzie też dojdzie bawełna (zamiast oleju napędowego), ponadto dochodzi też index zmienności FEUVOL. w funkcji cyklicznego zabezpieczania portfela)

-kwiecień:           (dodaję jeszcze możliwość inwestycji w FTNOTE10, FUSD Index, FGB100 oraz FHK45, a rezygnuję z cyklicznych inwestycji w USDPLN oraz EURPLN, łączna suma elementów portfela wynosi 25)