Portfel

Portfel składa się z trzech elementów, gdzie połowa inwestycji będzie przypadać na indeks mWig40, a połowa (po równo) na indeksy Wig20 oraz DAX. Pierwszym elementem są kontrakty terminowe na mWig40, gdzie pozycje (rolowane) long/short stop&reverse będą otwierane na podstawie sygnałów Wskaźnika Trendu dla indeksu spółek średnich. Oprócz tego stałym, (biernym) składnikiem będzie tu gotówka zabezpieczająca średnioterminowe wahania stanu depozytu dla kontraktów, a szacowana (wyjściowa) dźwignia będzie wynosić ok. 3. Drugim elementem są certyfikaty inwestycyjne typu faktor na Wig20 z lewarem x3 (long, buy/sell), dla których podstawą inwestycji będą wskazania cyklu giełdowego dla rodzimych dużych spółek. Trzeci element stanowią certyfikaty faktor na (F)DAX z lewarem x3 (long, buy/sell), gdzie podstawą inwestycji będą wskazania cyklu giełdowego dla niemieckiego indeksu DAX.

Aktualny stan portfela:

  • Pozycja na FW40: seria czerwcowa’19, long 1 szt.
  • Pozycja na RCFL3W20: środki poza rynkiem (lokata), planowany (cykliczny) zakup pod koniec kwietnia tego roku
  • Pozycja na RCFL3FDX: środki poza rynkiem (lokata), planowany (cykliczny) zakup w październiku tego roku.

————————————————————————————————————————————————————–

Indeks WIG oraz modelowa (na indeksach) ścieżka wzrostu wartości portfela (bez dźwigni) na 12-04-2019.


Historia sygnałów : long/short dla FW40 oraz cykle giełdowe dla Wig20 oraz DAX.

mWIG40: 14-12-2018 long

WIG20: 23-08-2017 faza spadku

DAX: 10-01-2018  faza spadku

—————————————————————————————————————————————————-

Historia zainwestowanego kapitału (PLN)

Rok 2019

Wartość początkowa (01.04.2019): 30000.00

Wartość na koniec II kwartału (30.06.2019):

Wartość na koniec III kwartału (30.09.2019):

Wartość na koniec IV kwartału (31.12.2019):

 

 

Reklamy